Brf Gladan | 769625-8057

Q & A bytet internet/tv

Efter bytet så har det kommit ett antal frågor/funderingar/råd till styrelsemailen som vi har vill publicera som en enkel Q&A för att få info och hjälp vid eventuella problem.

F: Hur får jag inloggning till min router ?
S: Två svar.
1) Vid uppstart av tjänsten behöver alla skapa ett konto hos Bahnhof, därefter registreras routerna mot Bahnhof och Internet fungerar.
2) När tjänsten är igång vill några av oss ändra routerns konfiguration genom inloggning i routern (övre högra hörn). För att få lösenordet till routern behöver ni kontakta Bahnhof för att få detta. Vi har påpekat att det inte är en bra löning och Bahnhof ser över vad som kan göras enklare.

F: Jag har missat tillfällen för utlämning av Router. Vad gör jag nu?
S: Maila till styrelsen så planerar vi in extra tillfällen för utdelning.

F: Jag vill byta till mindre Router. Hur gör jag?
S: Föreningen har fått en mindre mängd mindre (plattare) routrar som är prioriterade till de som har kopplingsskål i hall.
Kontakta styrelsen via mail så byter vi router så länge lagret räcker.

F: Hur kommer det sig att styrelsen inte har sett till att routrar passar i befintliga skåp.
S: När upphandlingen av dessa tjänster gjordes så planerades det att en smalare router skulle levereras. Bahnhof har, sedan upphandlingen gjordes köpt in nya routrar vilket vi inte har haft möjligheten att påverka.

F: Rykten säger att den "lilla" modellen av Router är bättre. Stämmer det?
S: Nej, det stämmer inte. Vilken som är "bäst" är en subjektiv bedömning. Fakta är att den mindre är en äldre modell och har fasats ut ur Bahnhofs sortiment och ersatts av den runda modellen.

F: Hur kan ni genomföra ett byte av telefoni och Internet nu när alla skall jobba hemma?
S: Bytet har varit planerad en lång tid där avtalet med Telenor hade ett slutdatum 31/3 vilket gjorde att vi inte hade något val än att byta.

F: Det finns många frågor och påståenden i vår Facebookgrupp som behöver svar kring bytet. Varför svarar ni inte.
S: Facebookgruppen är ingen grupp föreningen tillsammans med styrelsen har startat utan detta är ett privat initiativ. All kommunikation med styrelsen sker via föreningens gemensamma styrelsemail så att det lägg går att samordna frågor och svar

F: Jag har IP-telefoni som inte fungerar, vad gör jag nu?
S: Denna är en brist i vår kommunikation där vi borde tidigt redan i upphandlingen fångat upp vilka tjänster som alla hade så att en snabb och smärtfri övergång av alla tjänster kunde genomföras. Det du behöver göra är att ta kontakt med Bahnhof för att få hjälp med att få igång din telefoni igen.

F: Nya tv-abonnemanget har inte samma kanaler som tidigare. Vad gör jag nu?
S: Att få exakt samma basutbud är mycket svårt. Avropet siktade in sig på att få ett brett basutbud som var så likt som möjligt jämfört med Telenors basutbud.

Senast uppdaterad 2020-03-25 av Mikael Guss.
Besöksräknare

690 besökare sedan 2020-02-02

Arkivet