Brf Gladan | 769625-8057

Här under A-Ö finner ni mycket information kring vår förening. Är det något ni saknar så kom gärna med förslag.
Gör det genom vår sida "Kontakta oss" och använd gärna formuläret längs ned. Glöm inte att skriva i rubriken "Förslag till A-Ö

Information A-Ö

A-Ö

Hoppa direkt till: A B C E F G H I M N O P T V

A

Andrahandsuthyrning

OBS. Föreningen godkänner inte uthyrning via Airbnb eller liknande förmedlingar.

Vill du hyra ut din bostadsrätt i andra hand, måste du först få ett skriftligt tillstånd från styrelsen. Andrahandsuthyrningen ska vara tidsbegränsad och godkännande ges för högst ett år i taget. Förnyad ansökan kan godkännas högst två gånger. För att andrahandsuthyrning ska godkännas av styrelsen måste bl.a. giltigt skäl för uthyrningen finnas. Exempel på sådana skäl är:

 • Arbete på annan ort
 • Studier på annan ort
 • Längre vistelse utomlands
 • Prova på att sammanbo med någon.

Gången vid andrahandsuthyrning är följande
1. Skriftlig ansökan om andrahandsuthyrning lämnas till föreningens styrelse.
Ansökan ska innehålla:

 • Skäl för uthyrning (t.ex. utlandsstudier enl. ovan).
 • Under vilken period uthyrningen ska ske.
 • Till vem/vilka uthyrningen ska ske.
 • Underlag; utkast till uthyrningsavtal samt eventuellt godkännande från kreditinstitut (om sådant krävs).
 • Var och hur styrelsen kan nå medlemmen under uthyrningstiden

2. Föreningens styrelse går igenom om bedömer:

 • Skäl för uthyrningen.
 • Avtalet (att det finns, har en korrekt utformning, stämmer med ansökan).
 • Lämpligheten hos personen/personerna som ska hyra. (kreditprövning görs).

3. Styrelsen lämnar skriftligt besked avseende uthyrningen efter beslut på styrelsemöte.
4. Uthyrning kan ske, givet att styrelsens besked enligt ovan tillåter uthyrning.

  Observera att ovanstående process tar en del tid (styrelsen träffas normalt cirka en gång i månaden), se därför till att vara ute i god tid.

  Villkor för andrahandsuthyrningen

  • Bostadsrättsinnehavaren håller föreningen informerad om sin adress under uthyrningstiden.
  • Bostadsrättsinnehavaren informerar andrahandshyresgästen om föreningens regler.
  • Giltig hemförsäkring existerar under uthyrningstiden.
  • Ett upprättat andrahandshyresavtal ska uppvisas till föreningens styrelse.

  Korttidsuthyrning
  Föreningen godkänner inte uthyrning via Airbnb eller liknande förmedlingar.

  Månadsavgift
  Bostadsrättsinnehavaren är fortsatt ansvarig för att månadsavgiften blir betald i tid.

  Uthyrningsavgift
  Föreningen tar ut en avgift av den som upplåter sin lägenhet i andra hand. Avgiften per år uppgår till ett belopp motsvarande 10 % av gällande prisbasbelopp för året lägenheten är upplåten i andra hand. Om lägenheten upplåts under del av år beräknas avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

  Blankett för andrahandsuthyrning
  Blankett för andrahandsuthyrning finner du under "För medlemmar"
  Denna skall fyllas i, skrivas under och skickas till styrelsen@mittgladan.se Handläggningstid ca 30 dagar.

  Se även:

  Annonsering i trappor och hissar.

  Vi vill att våra fastigheter, både på in och utsidan skall vara rena och fina och därför är det inte ok för någon annan än Styrelsen och Fastighetsägarna att sätta upp annonser, reklam eller andra skrivelser i våra fastighet inkl entréer, trapphus och hissar.

  Avfallshantering

  Ställ inte din soppåse i trapphuset i väntan på att kastas, utöver otrevlig odör kan det också innebära brandfara. Tänk på att inte spola ner tidningspapper, bindor och andra föremål i toaletten. Det är inte bara dåligt för miljön utan kan också orsaka stopp i avloppsrören. Eventuell rensning av avloppsstammen bekostas av medlemmen. Efter jul när det är dags att kasta granen, lämna den på avsedd plats och inte på trottoaren utanför porten.

  Restavfall
  Använd soppåsar till restavfallet. Knyt ihop påsen väl.
  Exempel på restavfall: Plastpåsar, blöjor, kuvert och väldigt kladdiga förpackningar. Mindre prylar av plast, glas och papper som inte är förpackningar hör också hit.

  Biologiskt avfall
  Använd papperspåsen som är avsedd för det biologiska avfallet. 
  Exempel på biologiskt avfall: Rester av kött, fisk, frukt, bröd och grönsaker. Även äggskal, kaffesump, kaffefilter, hushållspapper och snittblommor.

  Tidningar
  Släng en bunt i taget. Tidningarna ska vara lösa. Eventuell påse slängs som restavfall.
  Exempel på tidningar: Trycksaker, alla slags tidningar, broschyrer, papper och reklamblad. OBS! inte post-it lappar och kuvert.

  Miljörum
  Förpackningar av papper, plast, glas och metall återvinns i våra miljörum eller på närmaste återvinningsstation. Miljörummen är kameraövervakade.

  Grovsopor
  Att slänga grovsopor i våra miljörum debiteras du med 2500kr/tillfälle. Istället så kan grovsopor köras till Bromma Återvinningcentral (karta) för att sorteras där, alternativt så kan du använda mobiltjänster såsom TipTapp för att göra dig av med grovsoporna.

  Avgifter

  Årsavgift
  Årsavgiften är uppdelad på 12 jämnstora månadsavgifter som betalas till Fastighetsägarna som sköter föreningens ekonomiska förvaltning. Månadsavgiften ska – utan påminnelse från föreningen – betalas in i så god tid att den är föreningen tillhanda senast den sista helgfria dagen i månaden. I annat fall tas en förseningsavgift ut.

  Avgifter betalas till bankgironummer 5368-8412. Bankgironumret står på avierna . Har du Kivra kommer avin skickas dit. Har du inte Kivra kommer avierna för
  första kvartalet i pappersformat.

  Vill du registrera dig för e-faktura eller autogiro gör du det i din internetbank men första kvartalets
  fakturor kommer inte dras per automatik, de måste betalas manuellt.

  OBS. Vi har ny förvaltare f.r.om 2020-01-01. Har du tidigare autogiro behöver du meddela din bank och annulera denna

  Övriga avgifter
  Föreningen tar ut avgifter för att administrera överlåtelse och pantsättning samt om en medlem inte fullgjort arbetsplikt eller vid otillåten renovering.

  Överlåtelseavgift tas ut av medlem när denna beviljats medlemskap.
  - Pantsättningsavgift tar ut av medlem vid varje registreringstillfälle och bank, det vill säga en avgift för registrering av ett eller flera nya lån från en och samma bank.
  - Avgift för ogjord arbetsplikt tas ut av medlem som inte deltagit i gemensam aktivitet som det beslutas om vid årsmöte.

  Överlåtelseavgift: Betalas av köparen med 2,5 % av prisbasbelopp (f.n. 1100 kr), detta är en engångskostnad.

  Pantsättningsavgift: Tas ut av låntagaren med 1 % av prisbasbelopp (f.n. 440 kr), detta är ett belopp som tas ut varje gång bostadsrättsinnehavaren tar upp lån i bostadsrätten.

  B

  Balkonger, terrasser & uteplatser

  Tänk på dina grannar och använd inte balkongen, terrassen eller uteplatsen som rengöringsplats för mattor, sängkläder och liknande. Blommor är både trivsamt och vackert, men tänk på att blomsterlådan måste hänga på räckets insida så att den inte riskerar att ramla ner. Vid vattning, tänk på grannen under.

  Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att ta bort snö från balkonger, terrasser och uteplatser vintertid. Likaså är det varje bostadsrättsinnehavarens ansvar att se till att brunnarna rensas.

  Barnvagnar & barnvagnsrum

  Barnvagnar kan förvaras i barnvagnsrummen om man inte vill ha dem i sin lägenhet. Har du ett barn som flitigt använder sin spring- och sparkcykel kan den också förvaras här under sommarhalvåret. För långtidsförvaring hänvisar vi till lägenhetsförråden.

  Observera att det inte är tillåtet att förvara varken barnvagn eller spring- och sparkcykel i trapphusen då de både är en brandrisk och förhindrande vid utrymning!

  Brandvarnare

  Alla lägenheter i Brf Gladan har försetts med minst en brandvarnare av modellen e6302838 från Kamic Light & Safety. Det är den boendes uppgift att regelbundet testa och byta ut batterier i brandvarnaren, samt att köpa en ny om den gamla slutar fungera. 

  C

  Cyklar & cykelrum

  Cyklar ska ställas i cykelställ eller i cykelrum då vi ej vill ha löst stående cyklar varken utom- eller inomhus. Cykelställ finns i våra garage samt i våra gemensamma cykelrum

  Spring- och sparkcykel är leksaker utan kedja och ska därför ej uppta plats i cykelrummen. När det är barmark är det istället tillåtet att förvara dessa i barnvagnsrummen. Men plocka undan dem när snön kommer för att ge plats för pulkor, kälkar och snow racers.

  Observera att det inte är tillåtet att förvara varken cyklar, spring- eller sparkcykel i trapphusen då de både är en brandrisk och förhindrande vid utrymning!

  E

  El och vattendebitering

  Alla inom brf Gladan betalar för sin egen varmvattenförbrukning. Förbrukning och kostnad redovisas på avin för avgiften till föreningen

  Detta gäller även extra värme i lägenheten. Föreningen värmer lägenheterna till ca 21 grader. Det finns möjlighet till att ge extra värme i lägenheten genom justering temperaturdosan som oftast är placerad i hall. Extra värme debiteras och redovisas på samma sätt som vatenförbrukningen

  Elbilsladdning

  I vårt parkeringsgarage på plan -2 finns parkeringsplatser med laddbox. Platserna är förhyrda där du har din egna plats och laddare. Du betalar för den förbrukade elen med hjälp av ett laddkort från EWAYS via bank- eller kreditkort. Laddboxarna matas med 100 % förnybar el från vattenkraft.

  Kundservice dygnet runt tillsammans med en laddportal ingår.

  Om våra laddboxar

  Laddboxarna i vårt garage är av modellen HALO Wallbox™ från Charge Amps. Dessa kan ge laddning upp till 3,7 kw (16A, en fas) och är en uppkopplad laddbox.

  HALO Wallbox™ är en av dem smidigaste laddboxarna som finns på marknaden och den kommer med en fast kabel. Detta gör att du enkelt kan koppla in din bil utan att behöva ta fram en separat kabel varje gång, vilket du kommer märka är en stor bekvämlighet. Laddboxen ger dig laddning för cirka 2 mil per timme.

  • Effekt: upp till 3,7 kw (16A)
  • Längd på laddkabel: 7,5 meter
  • Kontakt: Typ2
  • Övrigt: Autentisering via kort (RFID), uppkopplad med driftsövervakning.

  Mer information om laddaren finner du hos Charge Amps

  Hur kommer jag igång med min laddare

  Efter att du fått ett avtal för parkeringsplats med laddbox aktiverar vi din laddbox och du behöver ett laddkort från EWAYS. Laddkortet beställer via länken nedan.


  Vart vänder jag mig om jag behöver support

  • Behöver du support för laddbox eller laddkort kontaktar du EWAYS via telefon 010-121 94 01.
  • Är du intresserad av parkeringsplats med laddbox läser du mer här.
  • Har någon parkerat på din plats, kontaktar du styrelse@mittgladan.se. Ta även bild på bilen där registreringsnummer framgår.
  Elektroniska lås

  Om du vill byta ut låset på din dörr mot ett elektroniskt lås så gäller följande förbehåll:

  • Godkänt lås är Yale Doorman i färgen Silver
  • Installation skall ske på ett professionellt sätt
  • Medlemmen skall tillhandahålla temporära koder då behov uppstår för utomstående att tillträda lägenheten
  • Styrelsen skall informeras i förväg och när installationen är genomförd

  F

  Facebook

  Många frågor kommer varför styrelsen inte svarar på frågor på de Facebooksidor som finns i Gladans namn. Anledningen till det är att denna sida inte är en kanal som Styrelsen ansvarar för. Vi vill att all kommunikation går via styrelsens mail för att all samordning kan ske på ett och samma ställe.

  Fjärrkontroll garage

  För att göra beställning av fjärrkontroll till vårt garage behöver du maila till kundservice@fastighetsagarna.se. Uppge följande information:

  • Telefonnummer
  • För & efternamn
  • E-post
  • Lägenhetsnummer

   När den är redo att levereras får du ett mail från Fastighetsägarna. Uthämtning och kvittering gör du på Alströmergatan 14, 112 47 Stockholm. Övriga villkor framgår nedan.

  • Kostnad 800 kr (engångskostnad, ej deposition). Betalas via faktura som skickas till lägenhetsinnehavare.
  • Borttappad eller skadad fjärrkontroll/sändare ersätts ej av föreningen.
  • Batteribyte ingår ej utan utförs på egen bekostnad.
  • Uthämtning och kvittens sker hos Fastighetsägarna, Alströmergatan 14, 112 47 Stockholm.
  • Instruktioner för användning och batteribyte (ett batteri ingår) medföljer vid leverans.
  • Medtag legitimation vid uthämtning
  Flytta in

  Hej och välkommen till vår förening!

  Vi hoppas att du kommer att trivas med ditt nya boende.
  Vi är som du säkert känner till en ung förening med god ekonomi. Du blir medlem i en bostadsrättsförening vilket är en stor skillnad från ett passivt hyresrättsboende. Det innebär att du är en av de 183 intressenter som kommer vara med och arbeta för föreningens bästa med att utveckla vårt gemensamma boende.
  På denna sida har andra hjälpts åt att samla ett axplock av sådant som kan vara bra för dig att känna till som ny medlem. Allteftersom du blir mer hemmastadd och ett frågor dyker upp finns mer information på hemsidan.
  Tveka inte att kontakta styrelsen om det är något särskilt som du undrar över.

  Bostadstillägg i hemförsäkring
  Bostadsföreningen har en fastighetsförsäkring hos Brandkontoret men varje boende måste själva teckna tilläggsförsäkring för bostadsrätt på sin hemförsäkring.

  Gemensamt elavtal
  Bostadsföreningen har tecknat ett gemensamt elavtal med Fortum och man behöver därmed inte teckna ett eget elavtal i samband med inflyttningen. Elen debiteras samtidigt som avgiften till lägenheten.

  E-faktura/autogiro
  Månadsavgiften betalas alltid i förskott och månadsavierna skickas ut via mina meddelanden eller Kivra kvartalsvis med tre stycken inbetalningstalonger från vår ekonomiska förvaltare Fastighetsägarna. Man kan även ansöka om att betala via autogiro genom att fylla i en blankett som finns på förvaltares hemsida www.fastighetsagarna.se.

  Bopärm
  Föreningen har inga krav på en fysisk bopärm tillhörande lägenheterna utan försöker samla all viktig information här på hemsidan.

  Pantbrev och pantsättning
  Det är vår ekonomiska förvaltare Fastighetsägarna som har hand om registrering av pantbrev och påskrifter av dessa.
  Skicka pantbrev samt förfrankerat brev till din bank som skall ha pantbrevet så ordnar Fastighetsägarna med påskrift och registrering. Anledning till detta är att de måste registrera alla pantförskrivningar per lägenhet därför sköter de detta.

  kontaktuppgifter till förvaltaren finns här

  Flytta ut

  Dags att flytta?

  Vi hoppas du har trivts som medlem i Brf Gladan.
  Är det något särskilt du vill skicka med oss innan du lämnar tar styrelsen tacksamt emot feedback på bra saker och sådant du tycker vi bör utveckla som förening.
  Nedan har ett antal medlemmar hjälpt till med en informationsbank över sånt som är bra att tänka på i samband med flytten.
  Lycka till framöver!

  Porttelefon
  När du flyttar är det viktigt att du avanmäler att du vill att ditt telefonnummer som är kopplat till porttelefonen kopplas bort.

  Det gör du genom att skicka epost till kundservice@fastighetsagarna.se och ange lägenhetsnummer, telefonnummer som skall kopplas bort samt de namn som är kopplat till numret (Glöm inte att avanmäla om det är fler familjemedlemmar som har sina telefonnummer kopplat till porttelefonen)!

  Garage- eller parkeringsplats
  När man säljer sin lägenhet ska man säga upp sin garage- eller parkeringsplats och detta görs genom att kontakta kundservice@fastighetsagarna.se. Det är 3 månaders uppsägningstid i avtalet.. IR-sändaren till garageplats ska också återlämnas till den i styrelsen som är ansvarig för parkeringsplatser.

  Gemensamt elavtal
  Man behöver inte som säljare säga upp ett elavtal då detta avtal är tecknat mellan bostadsrättsföreningen och elleverantören Viktigt att tänka på vid försäljning är att säljare och köpare ska komma överens om vem som betalar månadsavgifter och elförbrukningen. Allt det är beroende när man flyttar ut och in. Eftersom elförbrukningen faktureras i efterskott är det viktigt att säljare och köpare kommer överens hur man gör upp om betalningen. Ett tips är att det skrivs i köpeavtal. Föreningen har inget ansvar för detta, det är en uppgörelse mellan säljare och köpare.

  Följande hör till respektive lägenhet och ska därför lämnas över vid eventuell försäljning/avflyttning:

  Router från Bahnhof samt TV-box från Sappa
  Router samt TV-box är inte personliga utan hör till respektive lägenhet och ska därför lämnas över vid försäljning. Denna utrustning (boxar, kablar etc) som finns för Internet/digital-tv ska även den lämnas kvar till nästa ägare. Om man som säljare har ett extra kanalutbud alternativt snabbare bredbandshastighet ska du säga upp avtalet eller låta abonnemanget följa med till nästa bostad. Föreningen har inget ansvar för detta, det är en uppgörelse mellan säljare och köpare.

  Brandvarnaren
  Varje lägenhet har av föreningen tilldelats en brandvarnare och ska lämnas kvar då den tillhör lägenheten. Byt regelbundet batterier i brandvarnaren. Kontrollera batteriet genom att trycka in knappen på brandvarnaren och om den avger en signal fungerar den.

  Förråd

  Förråd finnas att hyra, kontakta kundservice@fastighetsagarna.se gällande tillgång och pris. Inbrott och inbrottsförsök i förråd är vanligt förekommande. Förvara inte stöldbegärlig eller värdefull egendom i dessa utrymmen. På grund av brandrisk får inga lösa föremål förvaras i gångarna till dessa utrymmen. För att säga upp ditt förråd vid flytt så mailar du också Fastighetsägarna och ber dem säga upp det.

  Försäkringar

  Fastigheten är för närvarande försäkrad hos BrandKontoret. Bostadsrättsinnehavaren ska teckna en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen avseende bostadsrätt. 

  G

  Garage

  I vår fastighet finns garage för uthyrning. Kontakta vår förvaltare för tillgång samt pris. Den kortaste period vi hyr ut i är en månad, för kortare parkering än så så hänvisar vi till korttidsparkeringen (se nedan).

  Vi kan nu även erbjuda er boende och era besökare möjlighet att parkera i garaget under en kortare tid, från 1 timme och upp till 31 dagar, mot avgift. Detta sköts lätt genom SMS Park. Instruktioner finns även i garaget framför korttidsplatserna. Allt du behöver göra är att smsa 4848 Registeringsnummer Personnummer, (t.ex 4878 ABC123 ÅÅMMDDXXXX) till 0700-404040. Sen för att avsluta så räcker det med att du smsar "Avsluta" till 0700-404040 igen, och kör iväg.
  Perfekt när släkt och vänner är på besök eller när du tillfälligt är i behov av en parkeringsplats.

  Precis som för övriga parkeringsplatser utförs parkeringsövervakning på plats samt på distans via kameror att fordon är rätt parkerade, samt att rätt avgift har erlagts. Ni hittar två platser för korttidsparkering på plan -1 (K1) precis innanför garageporten. Platserna är markerat i orange och tydliga instruktioner finns på plats.

  I vårt garage finns även möjlighet till elbilsladdning. Se mer under Elbilsladdning

  Grillning

  Endast el- eller gasolgrill är godkänd att använda på balkonger och terasser.
  Vad det gäller säkerheten får du endast ha en gasoltub på terass av storleken P11.

  OBS- du är själv ansvarig för att tuben är godkänd, dina slangar är väl kontrollerade och inte läcker.
  Ha alltid brandsläckare i din närhet. Läs mer om säker grillning här

  H

  Hissar

  Våra hissar är känsliga. Håll/spärra inte dörrar öppna längre än 20sekunder. detta medför att hissen går in i nödprogram och stannar.

  I

  Internet & TV

  Vår internetleverantör är Bahnhof där vi har tecknat ett gemensamt avtal för föreningen för både Internet och tv där Sappa är underleverantör till Bahnhof.

  Router och TV-box tillhör lägenheten och tas inte med vid flytt.
  Om du har problem med Internet eller tv kontaktar du respektive support.

  Vill du avsluta ditt abonnemang vid flytt kontaktar du Bahnhof respektive Sappa.

  För internet. www.bahnhof.se
  För TV. www.sappa.se

  Intigritetspolicy

  Behandling av personuppgifter

  Bostadsrättsföreningen Brf Gladan med organisationsnummer 769625-8057 (”bostadsrättsföreningen”) samlar in och behandlar personuppgifter om dig som medlem, boende anhörig eller leverantör. Vår hantering av dina personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i gällande lag angående hantering av personuppgifter. Information nedan anger vilka uppgifter vi kan komma att behandla om dig, men det innebär inte att vi nödvändigtvis vid varje given tidpunkt behandlar alla dessa uppgifter. Vårt mål med denna policy är att på ett tydligt sätt beskriva hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information.

  Personuppgiftsansvarig

  Bostadsrättsföreningen är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) för den behandling av personuppgifter som sker i relationen med dig som är:

  • Medlem i föreningen
  • Boende anhörig
  • Hyresgäst i andra hand
  • Kontaktperson hos någon av våra leverantörer

  Bostadsrättsföreningen ansvarar även för behandlingen av personuppgifter som sker på bostadsrättsföreningens hemsida.

  Vilka personuppgifter behandlas

  Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig som medlem. Bostadsrättsföreningen har att upprätthålla och hantera lägenhets- och medlemsregister enligt lag. De personuppgifter vi samlar in är de som krävs enligt lag och behövs för att fullfölja ändamålet med bostadsrättsföreningen stadgar. De personuppgifter vi samlar in är:

  • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-post)
  • Identifikationsuppgifter (t.ex. namn, födelsedatum eller personnummer)
  • Uppgifter om medlemskap i bostadsrättsföreningen (t.ex. ordinarie medlem, andelstal och lägenhetsnummer)
  • Finansiella uppgifter (t.ex. uppgifter om ägande, skulder, arvoden, betalda eller obetalda avgifter och kreditupplysningar)
  • Uppgifter om vanor (t.ex. uppgifter i passersystem och kameraövervakning)

  Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig som boende anhörig. De personuppgifter vi samlar in är:

  • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-post)
  • Identifikationsuppgifter (t.ex. namn, födelsedatum eller personnummer)
  • Uppgifter om medlemskap i bostadsrättsföreningen (t.ex. boende anhörig och lägenhetsnummer)
  • Uppgifter om vanor (t.ex. uppgifter i passersystem och kameraövervakning)

  Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig som andrahandshyresgäst. De personuppgifter vi samlar in är:

  • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-post)
  • Identifikationsuppgifter (t.ex. namn, födelsedatum eller personnummer)
  • Uppgifter om vanor (t.ex. uppgifter i passersystem och kameraövervakning)

  Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig som kontaktperson för någon av våra leverantörer. De personuppgifter vi samlar in är:

  • Kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-post)

  Ändamålen med behandlingen av personuppgifter

  De huvudsakliga ändamålen med bostadsrättsföreningens behandling av personuppgifter är att uppfylla de krav som bostadsrättsföreningen har för att driva sin verksamhet.

  För dig som är medlem innebär det att vi hanterar dina personuppgifter för att sköta bostadsrättsföreningens medlems- och lägenhetsregister. Vi hanterar dina personuppgifter för att sköta avisering, ut- och inbetalningar samt bokföring. Vi hanterar även dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i sådana ärenden som berör dig som boende i bostadsrättsföreningen.

  För dig som är boende anhörig innebär det att vi hanterar dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i sådana ärenden som berör dig som boende i bostadsrättsföreningen.

  För dig som hyr lägenhet i andra hand hos någon av våra medlemmar hanterar vi dina personuppgifter för att dels kunna hantera samtycket till uthyrningen samt dels kunna komma i kontakt med dig i sådana frågor som rör ditt boende i bostadsrättsföreningen.

  För dig som kontaktperson för någon av bostadsrättsföreningens leverantörer så hanterar vi dina personuppgifter för att upprätthålla ett leverantörsregister och sköta samarbetet med din arbetsgivare.

  Vi använder endast dina personuppgifter för det ändamål för vilket vi har samlat in dem för.

  Hur länge sparas personuppgifterna

  Bostadsrättsföreningen sparar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för att uppfylla ovanstående ändamål, fullgöra bostadsrättsföreningens åtagande samt gällande lagstiftning.

  Därefter kommer personuppgifterna raderas eller avidentifieras.

  Har du samtyckt till att dina personuppgifter ska få hanteras tas de bort då du återkallar ditt samtycke om de inte behövs för några andra rättsliga förpliktelser.

  Vilka uppgifter vi lämnar ut

  Dina uppgifter visas för och hanteras av styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna i din bostadsrättsförening samt för vald revisor.

  Bostadsrättsföreningen lämnar ut personuppgifter till av bostadsrättsföreningen anlitade leverantörer för att utföra behandlingen enligt ovan. Vi upprättar biträdesavtal med respektive anlitad leverantör för att säkerställa att våra personuppgifter hanteras och skyddas på ett adekvat sätt.

  Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part då det finns krav på detta enligt lag eller då du har lämnat samtycke till en tredje part. Detta gäller t ex när en mäklare anlitas av dig för att sälja din lägenhet.

  Vilka rättigheter har du som registrerad

  För det fall du önskar information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, har du rätt att beställa information om de personuppgifter vi behandlar om dig genom att skicka en ansökan om detta till styrelsen@mittgladan.se

  M

  Matavfallsåtervinning

  Låt matresterna få nytt liv.

  Tillsammans med Stockholm vatten och avfall kan vi erbjuda dig som boende möjlighet till matavfallsåtervinning. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring samtidigt som kostnaderna för föreningens sophämtning minskar.

  Närmare 40 procent av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Om matresterna och potatisskalen istället sorteras ut kan de behandlas biologiskt och omvandlas till biogas och biogödsel. Biogasen används till bränsle för sopbilar, bussar och personbilar. Biogödsel används som växtnäring till åkermark.

  För att beställa startkit och/eller nya påsar till matavfallsåtervinningen väljer du "kontakta oss" och lämnar:

  • Namn
  • E-post
  • Meddelande om det gäller Startkit + påsar eller endas Påsar.

  Glöm inte att ange Matavfall i rubriken

  Ett startkit innehåller en hållare (som passar i våra kök), vaskskrapa och en informationsfolder från Stockholm Vatten och Avfall. Du kan även beställa nya påsar i samma formulär. OBS ange i beställningen att det då endast gäller nya påsar

  Medlemsskap i föreningen

  Medlemsansökan (finns under dokument) skickas ifyllt och underskriven till styrelsen@mittgladan
  tillsammans med kopia på köpeavtalet. Styrelsen prövar medlemmen och returnerar beslutet via E-post till
  mäklare samt Fastighetsägarna. Handläggningstid max 30 dagar
  (sammanträden första tisdagen i månaden)

  Misstag som kostar

  Vanliga misstag som görs i föreningen.

  • Kör in och skadar vår garageport: Senaste skadan ca 30 000kr 
  • Kastar grovsopor i soprummen : 2 500kr
  • Tappar saker mellan hissdörr och schakt :Senaste reparationen ca 200 000kr
  • Grus i skenan för dörren i hissen: 4000kr 
  • Klotter på väggar etc. : 300-30 000kr
  • Håller upp hissdörrar för länge: 2 500kr
  • Kastar skräp på golv i garagen :2 000kr

  N

  Namnskyltar

  För att ändra på namnskylten på din dörr/brevlåda, vänligen maila kundservice@fastighetsagarna.se, och ange följande:

  • Telefonnummer
  • För & efternamn
  • E-post
  • Lägenhetsnummer
  • Och eventuellt vad du vill ha ändrat

  Så kommer de hantera uppdateringen snarast möjligt. Vid namnbyte efter inflytt så kommer de boende faktureras ett självkostnadspris på 100 kr.

  Nyckelbricka

  För att göra beställning av till vår fastighet behöver du välja "Kontakta oss" och ge följande information i formuläret.

  • Telefonnummer
  • För & efternamn
  • E-post
  • Lägenhetsnummer

  När den är redo att levereras får du ett mail från förvaltningen. Uthämtning och kvittering gör du hos Fastighetsägarna, xxxx xx Stockholm. Övriga villkor framgår nedan.

  • Kostnad xxx kr (engångskostnad, ej deposition). Betalas via faktura som skickas till lägenhetsinnehavare.
  • Borttappad eller skadad nyckelbrick ersätts ej av föreningen.
  • Uthämtning och kvittens sker hos Fastighetsägarna, xxxx 11, 111 11 Stockholm
  • Medtag legitimation vid uthämtning

  O

  Ohyra

  Om du stöter på ohyra, t.ex silverfiskar, råttor eller dylikt, så har vi ett avtal med Anticimex. Ring dem på 075 245 10 00, och uppge att du bor i Brf Gladan, så ska de ta hand om det.

  P

  Parkering

  Läs mer under Garage

  Porttelefon

  För att lägga till nytt/ändra/ta bort namn/nummer på våran porttelefon, vänligen maila kundservice@fastighetsagarna.se, och ange följande:

  • Telefonnummer
  • För & efternamn
  • E-post
  • Lägenhetsnummer

  Så kommer de hantera uppdateringen snarast möjligt.

  T

  Trivsel

  För att vi alla skall ha ett tryggt och bra boende finns det trivselregler framtagna för vår förening. dessa finns under våra dokument.

  Se även:

  V

  Vattenlås

  Det åligger bostadsrättsinnehavaren att själva rensa lägenhetens vattenlås – vilket bör ske minst två gånger per år. Erfarenheten visar dock att det bör ske oftare än så, speciellt om ni är fler i familjen. Är avrinningen dålig? Ja då är det dags.