Brf Gladan | 769625-8057

Mäklarinformation

Vi är tacksamma om mäklare med försäljningsuppdrag i föreningen använder uppgifterna på den här sidan, som vi uppdaterar regelbundet. Gör ni det, så kan ni vara säkra på att ni ger era kunder rätt information. Anser ni att något saknas är ni välkomna att ge input till oss i styrelsen så uppdaterar vi informationen.

Frågor & svar

Pantsättning och överlåtelseavgift?
Pantsättningsavgiften är 1% och överlåtelseavgiften är 2,5% av det basbelopp som gäller för tidpunkten för överlåtelsen. Överlåtelseavgiften betalas av säljaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

När bildades bostadsrättsföreningen?
Brf Gladan registrerades 2000-12-14

Äger föreningen fastigheten (tomten) eller är det tomträtt?
Tomträtt, skall omförhandlas 2023

Är föreningen ett äkta bostadsföretag?
J
a, Äkta brf

Antal lägenheter i föreningen?
187 lägenheter fördelat enl. följande.

1 ROK 0 lägenheter (0%)
2 ROK 74 lägenheter (40%)
3 ROK 53 lägenheter (28%)
4 ROK 52 lägenheter (28%)
>4 ROK 8 lägenheter (4%)

Gemensamhetsutrymmen?
Det finns förråd till uthyrning. Fastigheten har även cykel/barnvagnsförråd, återvinning av glas och tidningar. På husets baksida finns en trevlig gemensam gård
För kontroll kring priser och tillgång av förråd och garage, kontakta vår förvaltare Fastighetsägarna

Förvaltning?
Hela förvaltningen (ekonomisk och teknisk) sköts av Fastighetsägarna

Trappstädning?
Trappstädning sköts av kontrakterad städfirma.

Accepteras juridisk person vid förvärv av bostad?
Nej

Godkänner föreningen delat ägande, där en eller flera ägare inte avser att bosätta sig i lägenheten?
Ja. Minsta ägarandel för den boende är 10 %.

Vad ingår i bostadsrättens månadsavgift?
Bredband från Bahnhof (1Gbit/s upp och ner), tv från Sappa (med utbudet Sappa Mera), lägenhets-värme upp till 21 grader samt kallvatten.

Har man beslutat eller diskuterat avgiftsförändringar eller kapitaltillskott för medlemmarna?
Föreningen har länge haft ett starkt kassaflöde och en tillräcklig kassa. Föreningen har även i omgångar amorterat extra på lånen.

Vad gäller för andrahandsuthyrning?
Andrahandsuthyrning är tillåtet vid särskilda skäl samt med styrelsens samtycke, ett år i taget. AirBnB och liknande tillåts ej.

Fastighetens byggnadsår?
Fastigheten byggdes 2013–2015.

Större genomförda reparationer och när?
Inga större reparationer är genomförda

Planeras större reparationer och ombyggnad av fastigheten?
Fastigheten är i gott skick och inga större renoveringar planeras för tillfället.

Finns garage/parkeringsplatser att hyra i föreningen?
Ja. För lediga platser samt priser, kontakta Fastighetsägarna

Vad har fastigheten för uppvärmning?
Fjärrvärme (Läs mer under Om oss/Fastigheten)

Vad har fastigheten för ventilation?
Till och frånluftsventilation (FTX)

Är fastigheten försäkrad?
Ja, fastigheten är försäkrad hos Brandkontoret men varje boende måste själva teckna tilläggsförsäkring för bostadsrätt på sin hemförsäkring.

Vart skickas medlemsansökan och överlåtelsehandlingar?
Medlemsansökan (finns under dokument) skickas ifyllt och underskriven till styrelsen@mittgladan tillsammans med kopia på köpeavtalet. Vi tar inte emot fysiska brev. Styrelsen prövar medlemmen och returnerar beslutet via w-post till mäklare samt Fastighetsägarna. Handläggningstid max 30 dagar (sammanträden första tisdagen i månaden). Överlåtelsehandlingarna ska också mailas till oss snarast möjligt.

Annonsering av försäljning i fastigheten?
Föreningen vill inte att mäklare klistrar upp försäljningsdokumentation i trapphus eller hissar.

Kod eller uppställning av port till fastigheten?
Det finns ingen "mäklarkod eller tillfällig kod till fastigheten
. Vid visning behöver mäklaren hantera insläpp på annat sätt. Ex. genom att ha medhjälpare placerad vid porten

Bredband och TV l
Bahnhof levererar bredband, ansvarar även för leveransen av TV som sker via Sappa
Basutbud och bredband infår i avgiften

Mer information kring vår fastighet finns i menyn Om Oss/vår fastighet

Nedan finns bilder som fritt kan användas vid försäljning


Med reservation för felaktigheter. 


Mäklarinfo senast uppdaterad 2021-03-11

Fastighetsbilder

Senast uppdaterad 2021-03-15 av Elin Ölund Forsling.