Mäklarinformation

Vi är tacksamma om mäklare med försäljningsuppdrag i föreningen använder uppgifterna på den här sidan, som vi uppdaterar regelbundet. Gör ni det, så kan ni vara säkra på att ni ger era kunder rätt information. Anser ni att något saknas är ni välkomna att ge input till oss i styrelsen så uppdaterar vi informationen.

Frågor & svar

Pantsättning och överlåtelseavgift
Pantsättningsavgiften är 1% och överlåtelseavgiften är 2,5% av det basbelopp som gäller för tidpunkten för överlåtelsen. Överlåtelseavgiften betalas av säljaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. 

När bildades bostadsrättsföreningen?
Brf Gladan registrerades 2000-12-14

Äger föreningen fastigheten (tomten) eller är det tomträtt?
Tomträtt. Nuvarande avtal gäller till 2022-12-31. Ny avgäld gäller från 2023-01-01.

Är föreningen ett äkta bostadsföretag?
Ja, Äkta brf

Antal lägenheter i föreningen?
187 lägenheter fördelat enl. följande.

1 ROK 0 lägenheter (0%)
2 ROK 74 lägenheter (40%)
3 ROK 53 lägenheter (28%)
4 ROK 52 lägenheter (28%)
>4 ROK 8 lägenheter (4%)

Gemensamhetsutrymmen?
Det finns förråd till uthyrning. Fastigheten har även cykel/barnvagnsförråd, återvinning av glas och tidningar. På husets baksida finns en trevlig gemensam gård
För kontroll kring priser och tillgång av förråd och garage, kontakta vår förvaltare Fastighetsägarna

Förvaltning?
Hela förvaltningen (ekonomisk och teknisk) sköts av Fastighetsägarna

Trappstädning?
Trappstädning sköts av kontrakterad städfirma.

Accepteras juridisk person vid förvärv av bostad?
Nej

Godkänner föreningen delat ägande, där en eller flera ägare inte avser att bosätta sig i lägenheten?
Ja. Minsta ägarandel för den boende är 10 %.

Vad ingår i bostadsrättens månadsavgift?
Bredband från Bahnhof (1Gbit/s upp och ner), tv från Sappa (med utbudet Sappa Mera), lägenhets-värme upp till 21 grader samt kallvatten.

Har man beslutat eller diskuterat avgiftsförändringar eller kapitaltillskott för medlemmarna?
Föreningen har länge haft ett starkt kassaflöde och en stabil kassa. Föreningen har även i omgångar amorterat extra på lånen. Dock har föreningens kostnader ökat sedan huset uppfördes, delvis på grund av ökade räntekostnader men även till följd av en allmänt dyrare omvärld. Styrelsen har därför beslutat om en avgiftshöjning för att kunna upprätthålla en god ekonomi och en stadig avbetalning av lånen. Den nya avgiften träder i kraft 2024-01-01.

Vad gäller för andrahandsuthyrning?
Andrahandsuthyrning är tillåtet vid särskilda skäl samt med styrelsens samtycke, ett år i taget. AirBnB och liknande tillåts ej.

Fastighetens byggnadsår?
Fastigheten byggdes 2013–2015.

Större genomförda reparationer och när?
Reparation och nybyggnation av trall på övre innergård är planerad till vintern/våren 2023. Förutom det planeras inga övriga reparationer.

Planeras större reparationer och ombyggnad av fastigheten?
Fastigheten är i gott skick och inga större renoveringar planeras för tillfället.

Finns garage/parkeringsplatser att hyra i föreningen?
Ja. För lediga platser samt priser, kontakta Fastighetsägarna

Vad har fastigheten för uppvärmning?
Fjärrvärme (Läs mer under Om oss/Fastigheten)

Vad har fastigheten för ventilation?
Till och frånluftsventilation (FTX)

Är fastigheten försäkrad?
Ja, fastigheten är försäkrad hos försäkringsbolaget IF via via Proinova Agency AB. Från och med årsskiftet 2022/2023 kommer även bostadsrättstillägget ingå i föreningens gemensamma försäkring. Den boende behöver därför inte teckna bostadsrättstillägget separat från och med januari 2023.

Vart skickas medlemsansökan och överlåtelsehandlingar?
Brf Gladan har nu övergått till digitala överlåtelser och medlemsansökningar. Därför ber vi er att registrera överlåtelser och ansöka om medlemskap via följande länk: https://ny-medlem.se

När styrelsen tagit beslut får både mäklaren och fastighetsägarna ett automatiskt mail med notifikation från portalen

Handläggningstid max 1 månad (sammanträden en gång i månaden). 

Annonsering av försäljning i fastigheten?
Föreningen vill inte att mäklare klistrar upp försäljningsdokumentation i trapphus, hissar eller på våra entréportar och dess glaspartier.

Kod eller uppställning av port till fastigheten?
Det finns ingen "mäklarkod" eller tillfällig kod till fastigheten. Vid visning behöver mäklaren hantera insläpp på annat sätt. Ex. genom att ha medhjälpare placerad vid porten

Bredband och TV 
Bahnhof levererar bredband och ansvarar även för leveransen av TV som sker via Sappa
Basutbud och bredband ingår i avgiften

Balkonginglasningar
Godkänt bygglov finns för balkonginglasning samt i vissa fall även för inglasning av terrass. Lär mer under fliken Dokument - Balkonger och uteplatser

Vid överlåtelse av en lägenhet med inglasad balkong eller uteplats är det viktigt att den nya ägaren signerar ett överlåtelseavtal som skriver över det ursprungliga avtalet som har skrivits med föreningen vid upplåtandet av inglasningen. Avtalet heter "Ansvarsövertagande vid överlåtelse av balkonginglasning" och ligger uppladdat under Dokument - Balkonger och uteplatser. Där återfinns även det ursprungliga avtalet ("Avtal om balkonginglasning").

Mer information kring vår fastighet finns i menyn Om Oss/vår fastighet

Nedan finns bilder som fritt kan användas vid försäljning


Med reservation för felaktigheter.

Fastighetsbilder

Senast uppdaterad 2023-12-04 av Sara Windrup.