Brf Gladan | 769625-8057

Nedan finner ni kontaktuppgifter till styrelsen och vår förvaltare. Men innan ni kontaktar oss, läs A till Ö, där finns svar på många frågor.

Kontakta oss

Nedan finner du kontaktuppgifter både till Fastighetsägarna samt styrelsen.

Många frågor finner sitt svar på sidan A-Ö, titta gärna där innan du kontaktar Fastighetsägarna eller styrelsen

 • Telefon (Fastighetsägarna): 08-617 76 0
 • E-post (Fastighetsägarna): kundservice@fastighetsagarna.se
 • E-post (Styrelsen): styrelse@mittgladan.se
 • E-post (Valberedning): valberedning@mittgladan.se

 • Felanmälan:
  Du når Fastighetsägarnas felanmälan och kundservice på 08-617 76 00
  Öppettider måndag till torsdag kl. 07.00–17.00 och fredag kl. 07.00–16.00.
  E-post kundservice@fastighetsagarna.se
 • Adress: Fastighetsägarna Service Stockholm AB Box 12871 | 112 98 Stockholm | Alströmergatan 14
 • Styrelsens medlemmar är:
  • Peter Siönäs
  • Mikael Guss
  • Jakob Li
  • Mona Hallén

Har du en brådskande felanmälan efter kontorstid eller på helger och röda dagar så kontaktar du jouren
på 08-657 64 50.

Besöksräknare

2 799 besökare sedan 2020-02-02