16 aug 2021

Balkonginglasningar / Glazing of balconies

Av Micaela Bortas | 2021-08-16 19:06

Balkonginglasningar

Som många av er redan har sett så kom information på kort varsel ut i brevlådan om balkonginglasningar och två visningar har redan ägt rum där alla som har haft möjlighet att närvara har fått ta del av lösningarna samt boka tid för individuell uppmätning och kontraktsskrivning.

Anledningen till kort varsel berodde på att bygglovet efter lång handläggningstid gick igenom och LUMON ville komma igång omgående. Vi i styrelsen gav därför OK att hålla visningarna redan samma vecka. Vi beklagar dock oklarheterna som uppstod i samband med detta. Nedan följer därför lite samlad information om balkonginglasningarna:

 • Nästa visning kommer att äga rum den 31a augusti kl.17.00 utanför Warfvinges väg 18. Det är bara att dyka upp på angiven tid där LUMON kommer gå igenom lösningen och svara på frågor. På plats bokas även tid för individuell uppmätning samt kontraktsskrivning.
 • Om du inte har möjlighet att närvara på någon visning så går det bra att kontakta Anders på LUMON för ett individuellt möte. En digital visning kan även ordnas vid behov.
 • From den 12e augusti och 3 månader framåt så gäller samma rabatterade priser för inglasningarna, efter det gäller andra priser. Offerter delas ut på plats av LUMON.
 • Brf Gladan har ett samarbetsavtal med LUMON efter att en arbetsgrupp i föreningen har tittat på flera lösningar och tagit in offerter från olika leverantörer. Arbetsgruppen valde LUMON då de upplevde att lösningarna är av god kvalité och håller en hög säkerhetsstandard. Samarbetsavtalet innebär att föreningen föredrar LUMON som leverantör av balkonginglasningarna och tillåter marknadsföring till alla föreningens medlemmar.
 • Det godkända bygglovet är helt och hållet hanterat av LUMON och gäller endast deras unika lösning. Tack vare samarbetsavtalet så har LUMON även tagit hela kostnaden för bygglovet. Bygglovets godkännande bygger till stor del på att inglasningarna kommer ha minimal inverkan på fasadens utseende.
 • Inglasningar får endast ske av 50% av balkongens längd enligt Byggnadsnämnden. LUMON’s lösning gäller därför endast för en halv balkonginglasning. För majoriteten av balkongerna så innebär detta alltså inglasning av den bredare delen av balkongen.
 • Tyvärr har inte bygglov godkänts för terrasser på markplan då inga nya tak får byggas. Det går dock bra att glasa in 50% av den yta där grannens balkong utgör taket.
 • LUMON har varit i kontakt med Einar Matsson, som har uppfört huset, som har gett OK att glasa in balkongerna från ett hållfasthetsperspektiv.

Vid fler frågor eller funderingar så är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen på styrelsen@mittgladan.se. För detaljerade frågor om den tekniska lösningen så går det istället bra att kontakta Anders Carlström på LUMON via: anders.carlstrom@lumon.com

Mvh Styrelsen


Glazing of balconies

Many of you have already received information on short notice about balcony glazing and attended the viewings held last week where demonstrations and booking for individual meetings where done.

We are sorry about the short notice that was a result of the permit that finally came thought during vacation after a long processing time. The board gave permission for LUMON to start with the viewings right away, but we understand that a lot of questions were raised due to this. Below is a summary and some clarifications about the balcony glazing:

 • · Next viewing will be held on the 31st of August 5 PM outside of Warfvinges väg 18. You do not have to sign up for the viewing itself, but if you want to move forward with the glazing, you can sign up for an individual meeting after the viewing, where measurements and contract signing will be done.
 • If you are not able to participate at a planned viewing, you can contact Anders at LUMON for an individual arrangement. If requested, a digital viewing can be arranged as well.
 • The same discounts will be valid for 3 months after the 12th of August. After this period, other prices will apply. Detailed offers will be provided by LUMON during the viewings.
 • Brf Gladan have signed a cooperation agreement with LUMON after careful consideration from the working group of members that talked with several suppliers and looked at different solutions for glazing. The group chose LUMON due to their high quality and safety standards. The agreement says that LUMON is the preferred supplier for balcony glazing and that they can contact all members with the purpose of marketing their solution.
 • The building permit have been completely handled by LUMON and is only valid for their specific solution. Thanks to the cooperation agreement, LUMON have taken the entire cost for the building permit. The approval of the permit is largely based in the fact that the glazing will have minimal impact on the appearance of the building.
 • Glazing is only allowed of 50% of the balcony according to Byggnadsnämnden (the building committee/authority). Therefore, LUMON’s solution is only valid for glazing of half of the balcony. For the majority of the balconies, this corresponds to glazing of the wider part of the balcony. 
 • The permit does not allow for terraces to be built on the ground floor since the roof have to consist of the concrete part of the balcony above, and no new roof can be created. 50% of that surface can still be glazed though.
 • LUMON have been in contact with Einar Mattsson, the contractor, and they have given us OK from a construction and load point of view.

If you have any questions, you are welcome to contact the board on styrelsen@mittgladan.se. For technical questions please contact Anders Carlström at LUMON on anders.carlstrom@lumon.com

Best regards, The Board

16 aug 2021

Information från Stockholms stad - Stadshagen

Av Micaela Bortas | 2021-08-16 10:29