27 jan 2022

Styrelseinformation Januari

Av Micaela Bortas | 2022-01-27 09:30


Cykelrensning – Märk din cykel innan torsdagen den 10e februari

Torsdagen den 10e februari kommer en rensning av cyklar att ske i samtliga cykelutrymmen. För att din cykel inte ska bli bortrensad ska styret märkas upp med en lapp där efternamn, lägenhetsnummer och aktuellt datum framgår tydligt. Mer information i separat utskick.


Missad debitering av el och vatten

Som några av er redan har märkt så har Fastighetsägarna missat att debitera el och vatten på fakturorna som avser februari och mars. Detta beror på en individuell miss hos Fastighetsägarna som inte hann åtgärdas i tid. El och vatten för de två missade månaderna kommer därför att läggas på kommande månaders fakturor som följaktligen kommer bli högre än vanligt.


Phils Burger – Bygglovshandläggning pågår

Handläggning av bygglovet för Babyproffsens tidigare lokal pågår fortfarande och väntas bli godkänt senast i slutet av februari. Först då kan Phils Burger starta arbetet med lokalen. Restaurangen väntas öppna runt maj månad.


Felparkeringar & Nedskräpning på och kring Warfvinges väg

Öppnandet av vårt nya och populära café har inneburit en hel del ökat trafik på Warfvinges väg som i sin tur har medfört problem med felparkeringar och även blockering av vår garageport. Styrelsen har beställt nya skyltar med information om bortbogsering om porten blockeras och har även haft en dialog med Notello Rolls om de problem vi upplevt med en del av deras besökare. Notello Rolls kan dock inte hållas skyldiga för kunder utanför restauranglokalen, däremot har styrelsen upprättat en god dialog med Europark som hjälper oss att bötfälla och bogsera bort felparkerade bilar. Ju fler samtal de får, desto tätare bevakning kommer de ha av området.

Europark nås i första hand på: 08-651 00 00 men kan även kontaktas via mail på: parkering.stockholm@europark.se

Angående den ökade nedskräpningen så gäller ungefär samma situation som med felparkeringarna: alla upplevda problem behöver felanmälas. Problem med nedskräpning felanmäls direkt till Stockholms Stad som behöver få in upprepade rapporter för att ändra sina rutiner för gatustädning och eventuellt införande av fler papperskorgar. Felanmälningar görs enklast via Stockholms Stads egna app ”Tyck till”

Tillsammans kan vi hjälpas åt att anmäla de fel och problem vi upplever så fort de uppstår och på så sätt bibehålla ett trivsamt kvarter. Tack för ert samarbete!

Renovering av trall övre innegården (plan 1)

Styrelsen planerar att starta upp ett renoveringsarbete av trallen på plan 1 som har slitits hårt på kort tid. Det överdrivna slitaget beror på dålig avrinning av regnvatten som därför behöver åtgärdas i första hand. Upprustningen av trallen har därför inte startat då olika lösningsförslag för framtida golv/trall fortfarande utreds. Mer information kommer i god tid innan arbetet drar i gång.


Utredning av problem med kondens

Efter många misslyckades försök att åtgärda problem med kondens hos vissa boenden har styrelsen beslutat att tillsätta en ordentlig utredning av problemet. Förstudien (steg 1 i utredningen) har precis slutförts av Fastighetsägarna tillsammans med två experter inom fönster och ventilation. De har redan gjort platsbesök i 4 lägenheter och håller just nu på att gå igenom ritningar och annat material. Vi förväntar oss en förstudierapport inom kort.


Nya lysrör till stora hissen på Kellgrensgatan

Nya lysrör till stora hissen på Kellgrensgatan är beställda men leveranstiden har tyvärr visat sig vara längre än väntat. Vi kan inte annat göra än att vänta in de nya lysrören och hoppas att de kvarstående bestämmer sig för att hålla sig vid liv.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen

styrelsen@mittgladan.se